Semiconductors Parts begin by 10 Page 7

1.5KE120A : Zener 120V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 120A

1.5KE120A :
1.5 KE 120A

1.5KE120A : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 120A

1.5KE120A :
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Transils
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 120A

1.5KE120A : 120 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120A

1.5KE120A :
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 120A

1.5KE120A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 120
1.5 KE 120A

1.5KE120A : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 120A

1.5KE120A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 120 A-T

1.5KE120ARL4 : Zener MOSorb Transient Voltage Suppressor 1500W 120V, Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 120 ARL4

1.5KE120C : 120 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120C

1.5KE120C : 97.2V, 8.7A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 173V
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 120C

1.5KE120C :
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 108.0 V(min), 132 V(max)
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 120C

1.5KE120C : 120 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120C

1.5KE120C :
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 120C

1.5KE120C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 120
1.5 KE 120C

1.5KE120C : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 120C

1.5KE120C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 120 C-T

1.5KE120CA : 102.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 120 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 102.2V, 9.1A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 165V
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA :
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 114.0 V(min), 126 V(max)
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Transils
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 120 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA :
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 120
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 120 CA

1.5KE120CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 120 CA-T

1.5KE120CARL4 : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 120 CARL4

1.5KE12A : Zener TVSS
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 12A

1.5KE12A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 16.7V
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Zener 12V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 12A

1.5KE12A :
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Leaded (Thru-Hole) Transient Voltage Suppressors (TVS)
1.5 KE 12A

1.5KE12A :
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Transils
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 12A

1.5KE12A :
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 12A

1.5KE12A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 12
1.5 KE 12A

1.5KE12A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 12 A-T

1.5KE12ARL4 : Zener 12V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 12 ARL4

1.5KE12C : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 12C

1.5KE12C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 17.3V
1.5 KE 12C

1.5KE12C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 12C

1.5KE12C :
1.5 KE 12C

1.5KE12C :
1.5 KE 12C

1.5KE12C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 12C

1.5KE12C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 12
1.5 KE 12C

1.5KE12C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 12 C-T

1.5KE12CA : Zener TVSS
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 16.7V
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA :
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Transils
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA :
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 12
1.5 KE 12 CA

1.5KE12CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 12 CA-T

1.5KE13 : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 13

1.5KE13 : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 19.0V
1.5 KE 13

1.5KE13 : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 13

1.5KE13 :
1.5 KE 13

1.5KE13 : Leaded (Thru-Hole) Transient Voltage Suppressors (TVS)
1.5 KE 13

1.5KE13 :
1.5 KE 13

1.5KE13 : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 13

1.5KE13 :
1.5 KE 13

1.5KE13 : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 13

1.5KE13 : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 13
1.5 KE 13

1.5KE13-T : 1.5KE,1500W,TVS
1.5 KE 13-T

1.5KE130 : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 130

1.5KE130 : 130 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130

1.5KE130 : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130

1.5KE130 : 105.0V, 8.0A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130

1.5KE130 : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 187V
1.5 KE 130

1.5KE130 : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 130

1.5KE130 :
1.5 KE 130

1.5KE130 : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 130

1.5KE130 : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 130

1.5KE130 :
1.5 KE 130

1.5KE130 : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 130

1.5KE130 : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 130

1.5KE130 : 130 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130

1.5KE130 :
1.5 KE 130

1.5KE130 :
1.5 KE 130

1.5KE130 : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 130

1.5KE130 : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 130
1.5 KE 130

1.5KE130 : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 130

1.5KE130-T : 1.5KE,1500W,TVS
1.5 KE 130-T

1.5KE130A : 111.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Unidirectional And Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 130A

1.5KE130A : 130 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A : 111.0V, 8.4A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 179V
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Zener 130V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 130A

1.5KE130A :
1.5 KE 130A

1.5KE130A : GPP Transient Voltage Suppressor (TVS Diode). 1500W Peak Power, 5.0W Steady Stat
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Leaded (Thru-Hole) TVS Diode
1.5 KE 130A

1.5KE130A :
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A : 130 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130A

1.5KE130A :
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 130A

1.5KE130A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 130
1.5 KE 130A

1.5KE130A : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 130A

1.5KE130A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 130 A-T

1.5KE130ARL4 : Zener 130V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 130 ARL4

1.5KE130C : 130 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130C

1.5KE130C : 105.0V, 8.0A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 187V
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 130C

1.5KE130C :
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 117.0 V(min), 143 V(max)
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 130C

1.5KE130C : 130 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130C

1.5KE130C :
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 130C

1.5KE130C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 130
1.5 KE 130C

1.5KE130C : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 130C

1.5KE130C-T : 1.5KE,1500W,TVS,bi-dir
1.5 KE 130 C-T

1.5KE130CA : 111.00V; 1500W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : 130 V, 1.0 MA, 1500 W Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : 111.0V, 8.4A Glass Passivated Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 179V
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Zener MOSorb Clipper 1500W 130V, Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA :
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Transient Voltage Suppressor. 1500 W. Breakdown Voltage 124.0 V(min), 137.0 V(ma
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Feature = 1500 Watt Axial Lead TVS ;; Power / Current Unit = 1500 Watt ;; Voltag
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : 130 V, 1 MA, Glass Passivated Junction Transient Voltage Suppressor
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA :
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 130
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA : 1500 Watt Peak Power Transient Voltage Suppressor. Reverse Stand-off Voltage VRW
1.5 KE 130 CA

1.5KE130CA-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%,bi-dir
1.5 KE 130 CA-T

1.5KE130CARL4 : 1500 Watt MOSorb™ Zener Transient Voltage Suppressors , Package: MOSorb, Pin
1.5 KE 130 CARL4

1.5KE13A : Zener TVSS
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 13A

1.5KE13A : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 18.2V
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Zener 13V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 13A

1.5KE13A :
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Leaded (Thru-Hole) Transient Voltage Suppressors (TVS)
1.5 KE 13A

1.5KE13A :
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Surface Mount Voltage Suppressor
1.5 KE 13A

1.5KE13A :
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 13A

1.5KE13A : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 13
1.5 KE 13A

1.5KE13A-T : 1.5KE,1500W,TVS,5%
1.5 KE 13 A-T

1.5KE13ARL4 : Zener 13V 1500W 5% , Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 13 ARL4

1.5KE13C : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 13C

1.5KE13C : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 19.0V
1.5 KE 13C

1.5KE13C : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 13C

1.5KE13C :
1.5 KE 13C

1.5KE13C :
1.5 KE 13C

1.5KE13C : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 13C

1.5KE13C : Pakage = DO-201 ;; Devices Marking Code= ;; Nominal Voltage(V) = 13
1.5 KE 13C

1.5KE13C-T : 1.5KE,1500W,TVS,10%,bi-dir
1.5 KE 13 C-T

1.5KE13CA : Zener TVSS
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : Transient Voltage Suppressor Diode
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : 1500 Watt Transient Voltage Suppressors
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : Package Type : DO-201AE, PPK : 1500W, VC : 18.2V
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : Transient Voltage Suppressor, Package : CASE-1
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : Zener MOSorb Clipper 1500W 13V, Package: MOSorb, Pins=2
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA :
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA :
1.5 KE 13 CA

1.5KE13CA : Pot (W) = 1500 ;; VBR(V) = 6V8 440
1.5 KE 13 CA

 
0-C     D-L     M-R     S-Z