Semiconductors Parts begin by AT Page 5

AT24C02N-10SJ-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 02 N-10 SJ-1.8

AT24C02N-10SJ-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 02 N-10 SJ-2.7

AT24C02SC : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC

AT24C02SC-09AT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 AT

AT24C02SC-09AT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 AT-2.7

AT24C02SC-09BT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 BT

AT24C02SC-09BT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 BT-2.7

AT24C02SC-09CT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 CT

AT24C02SC-09CT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 CT-2.7

AT24C02SC-09DT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 DT

AT24C02SC-09DT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 DT-2.7

AT24C02SC-09ET : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 ET

AT24C02SC-09ET-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 ET-2.7

AT24C02SC-09FT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 FT

AT24C02SC-09FT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 2k (256 X 8)
AT 24 C 02 SC-09 FT-2.7

AT24C02Y1-10YI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 02 Y 1-10 YI-1.8

AT24C02Y1-10YI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 02 Y 1-10 YI-2.7

AT24C04 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04

AT24C04-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10C

AT24C04-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 C-1.8

AT24C04-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 C-2.5

AT24C04-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 C-2.7

AT24C04-10I : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10I

AT24C04-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 I-1.8

AT24C04-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 I-2.5

AT24C04-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 I-2.7

AT24C04-10PC : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PC

AT24C04-10PC-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PC-1.8

AT24C04-10PC-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PC-2.5

AT24C04-10PC-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PC-2.7

AT24C04-10PI :
AT 24 C 04-10 PI

AT24C04-10PI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 PI-1.8

AT24C04-10PI-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PI-2.5

AT24C04-10PI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04-10 PI-2.7

AT24C04-10SC :
AT 24 C 04-10 SC

AT24C04-10SC-1.8 :
AT 24 C 04-10 SC-1.8

AT24C04-10SC-2.5 :
AT 24 C 04-10 SC-2.5

AT24C04-10SC-2.7 :
AT 24 C 04-10 SC-2.7

AT24C04-10SI :
AT 24 C 04-10 SI

AT24C04-10SI-1.8 :
AT 24 C 04-10 SI-1.8

AT24C04-10SI-2.5 :
AT 24 C 04-10 SI-2.5

AT24C04-10SI-2.7 :
AT 24 C 04-10 SI-2.7

AT24C04-10TC :
AT 24 C 04-10 TC

AT24C04-10TC-1.8 :
AT 24 C 04-10 TC-1.8

AT24C04-10TC-2.5 :
AT 24 C 04-10 TC-2.5

AT24C04-10TC-2.7 :
AT 24 C 04-10 TC-2.7

AT24C04-10TI :
AT 24 C 04-10 TI

AT24C04-10TI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 TI-1.8

AT24C04-10TI-2.5 :
AT 24 C 04-10 TI-2.5

AT24C04-10TI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04-10 TI-2.7

AT24C04A : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04A

AT24C04A-10 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10

AT24C04A-10-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10-1.8

AT24C04A-10-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10-2.5

AT24C04A-10-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10-2.7

AT24C04A-10PC :
AT 24 C 04 A-10 PC

AT24C04A-10PC-1.8 :
AT 24 C 04 A-10 PC-1.8

AT24C04A-10PC-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 PC-2.5

AT24C04A-10PC-2.7 :
AT 24 C 04 A-10 PC-2.7

AT24C04A-10PI :
AT 24 C 04 A-10 PI

AT24C04A-10PI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10 PI-1.8

AT24C04A-10PI-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 PI-2.5

AT24C04A-10PI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10 PI-2.7

AT24C04A-10SC :
AT 24 C 04 A-10 SC

AT24C04A-10SC-1.8 :
AT 24 C 04 A-10 SC-1.8

AT24C04A-10SC-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 SC-2.5

AT24C04A-10SC-2.7 :
AT 24 C 04 A-10 SC-2.7

AT24C04A-10SI :
AT 24 C 04 A-10 SI

AT24C04A-10SI-1.8 :
AT 24 C 04 A-10 SI-1.8

AT24C04A-10SI-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 SI-2.5

AT24C04A-10SI-2.7 :
AT 24 C 04 A-10 SI-2.7

AT24C04A-10TC :
AT 24 C 04 A-10 TC

AT24C04A-10TC-1.8 :
AT 24 C 04 A-10 TC-1.8

AT24C04A-10TC-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 TC-2.5

AT24C04A-10TI :
AT 24 C 04 A-10 TI

AT24C04A-10TI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10 TI-1.8

AT24C04A-10TI-2.5 :
AT 24 C 04 A-10 TI-2.5

AT24C04A-10TI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 A-10 TI-2.7

AT24C04AN-10SC :
AT 24 C 04 AN-10 SC

AT24C04AN-10SC-1.8 :
AT 24 C 04 AN-10 SC-1.8

AT24C04AN-10SC-2.5 :
AT 24 C 04 AN-10 SC-2.5

AT24C04AN-10SC-2.7 :
AT 24 C 04 AN-10 SC-2.7

AT24C04AN-10SE-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AN-10 SE-2.7

AT24C04AN-10SI :
AT 24 C 04 AN-10 SI

AT24C04AN-10SI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AN-10 SI-1.8

AT24C04AN-10SI-2.5 :
AT 24 C 04 AN-10 SI-2.5

AT24C04AN-10SI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AN-10 SI-2.7

AT24C04AN-10SJ-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AN-10 SJ-1.8

AT24C04AN-10SJ-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AN-10 SJ-2.7

AT24C04Automotive : 2-Wire Bus Serial Automotive EePROM
AT 24 C 04 Automotive

AT24C04AY1-10YI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AY 1-10 YI-1.8

AT24C04AY1-10YI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 4k: 512x8
AT 24 C 04 AY 1-10 YI-2.7

AT24C04N-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10C

AT24C04N-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 C-1.8

AT24C04N-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 C-2.5

AT24C04N-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 C-2.7

AT24C04N-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 I-1.8

AT24C04N-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 I-2.5

AT24C04N-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 I-2.7

AT24C04N-10SC :
AT 24 C 04 N-10 SC

AT24C04N-10SC-1.8 :
AT 24 C 04 N-10 SC-1.8

AT24C04N-10SC-2.5 :
AT 24 C 04 N-10 SC-2.5

AT24C04N-10SC-2.7 :
AT 24 C 04 N-10 SC-2.7

AT24C04N-10SE-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 SE-2.7

AT24C04N-10SI :
AT 24 C 04 N-10 SI

AT24C04N-10SI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 SI-1.8

AT24C04N-10SI-2.5 :
AT 24 C 04 N-10 SI-2.5

AT24C04N-10SI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 04 N-10 SI-2.7

AT24C04N-10SJ-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 SJ-1.8

AT24C04N-10SJ-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 N-10 SJ-2.7

AT24C04SC : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC

AT24C04SC-09AT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 AT

AT24C04SC-09AT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 AT-2.7

AT24C04SC-09BT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 BT

AT24C04SC-09BT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 BT-2.7

AT24C04SC-09CT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 CT

AT24C04SC-09CT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 CT-2.7

AT24C04SC-09DT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 DT

AT24C04SC-09DT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 DT-2.7

AT24C04SC-09ET : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 ET

AT24C04SC-09ET-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 ET-2.7

AT24C04SC-09FT : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 FT

AT24C04SC-09FT-2.7 : 2-wire Serial EePROM Smart Card Modules 4k (512 X 8)
AT 24 C 04 SC-09 FT-2.7

AT24C04Y1-10YI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 Y 1-10 YI-1.8

AT24C04Y1-10YI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 04 Y 1-10 YI-2.7

AT24C08 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08

AT24C08-10C : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10C

AT24C08-10C-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 C-1.8

AT24C08-10C-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 C-2.5

AT24C08-10C-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 C-2.7

AT24C08-10I : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10I

AT24C08-10I-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 I-1.8

AT24C08-10I-2.5 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 I-2.5

AT24C08-10I-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 I-2.7

AT24C08-10PC :
AT 24 C 08-10 PC

AT24C08-10PC-1.8 :
AT 24 C 08-10 PC-1.8

AT24C08-10PC-2.5 :
AT 24 C 08-10 PC-2.5

AT24C08-10PC-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 08-10 PC-2.7

AT24C08-10PI : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 08-10 PI

AT24C08-10PI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 PI-1.8

AT24C08-10PI-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM
AT 24 C 08-10 PI-2.5

AT24C08-10PI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 PI-2.7

AT24C08-10SC :
AT 24 C 08-10 SC

AT24C08-10SC-1.8 :
AT 24 C 08-10 SC-1.8

AT24C08-10SC-2.5 :
AT 24 C 08-10 SC-2.5

AT24C08-10SC-2.7 :
AT 24 C 08-10 SC-2.7

AT24C08-10SI :
AT 24 C 08-10 SI

AT24C08-10SI-1.8 :
AT 24 C 08-10 SI-1.8

AT24C08-10SI-2.5 :
AT 24 C 08-10 SI-2.5

AT24C08-10SI-2.7 :
AT 24 C 08-10 SI-2.7

AT24C08-10TC :
AT 24 C 08-10 TC

AT24C08-10TC-1.8 :
AT 24 C 08-10 TC-1.8

AT24C08-10TC-2.5 :
AT 24 C 08-10 TC-2.5

AT24C08-10TC-2.7 :
AT 24 C 08-10 TC-2.7

AT24C08-10TI :
AT 24 C 08-10 TI

AT24C08-10TI-1.8 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 TI-1.8

AT24C08-10TI-2.5 :
AT 24 C 08-10 TI-2.5

AT24C08-10TI-2.7 : 2-wire Serial EePROM 1k (128x8),2k (256x8),4k (512x8),8k (1024x8),16k (2048x8)
AT 24 C 08-10 TI-2.7

AT24C08A : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08A

AT24C08A-10 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10

AT24C08A-10-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10-1.8

AT24C08A-10-2.5 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10-2.5

AT24C08A-10-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10-2.7

AT24C08A-10PC :
AT 24 C 08 A-10 PC

AT24C08A-10PC-1.8 :
AT 24 C 08 A-10 PC-1.8

AT24C08A-10PC-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 PC-2.5

AT24C08A-10PC-2.7 :
AT 24 C 08 A-10 PC-2.7

AT24C08A-10PI :
AT 24 C 08 A-10 PI

AT24C08A-10PI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10 PI-1.8

AT24C08A-10PI-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 PI-2.5

AT24C08A-10PI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10 PI-2.7

AT24C08A-10SC :
AT 24 C 08 A-10 SC

AT24C08A-10SC-1.8 :
AT 24 C 08 A-10 SC-1.8

AT24C08A-10SC-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 SC-2.5

AT24C08A-10SC-2.7 :
AT 24 C 08 A-10 SC-2.7

AT24C08A-10SI :
AT 24 C 08 A-10 SI

AT24C08A-10SI-1.8 :
AT 24 C 08 A-10 SI-1.8

AT24C08A-10SI-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 SI-2.5

AT24C08A-10SI-2.7 :
AT 24 C 08 A-10 SI-2.7

AT24C08A-10TC :
AT 24 C 08 A-10 TC

AT24C08A-10TC-1.8 :
AT 24 C 08 A-10 TC-1.8

AT24C08A-10TC-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 TC-2.5

AT24C08A-10TC-2.7 :
AT 24 C 08 A-10 TC-2.7

AT24C08A-10TI :
AT 24 C 08 A-10 TI

AT24C08A-10TI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10 TI-1.8

AT24C08A-10TI-2.5 :
AT 24 C 08 A-10 TI-2.5

AT24C08A-10TI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 A-10 TI-2.7

AT24C08AN-10SC :
AT 24 C 08 AN-10 SC

AT24C08AN-10SC-1.8 :
AT 24 C 08 AN-10 SC-1.8

AT24C08AN-10SC-2.5 :
AT 24 C 08 AN-10 SC-2.5

AT24C08AN-10SC-2.7 :
AT 24 C 08 AN-10 SC-2.7

AT24C08AN-10SE-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AN-10 SE-2.7

AT24C08AN-10SI :
AT 24 C 08 AN-10 SI

AT24C08AN-10SI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AN-10 SI-1.8

AT24C08AN-10SI-2.5 :
AT 24 C 08 AN-10 SI-2.5

AT24C08AN-10SI-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AN-10 SI-2.7

AT24C08AN-10SJ-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AN-10 SJ-1.8

AT24C08AN-10SJ-2.7 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AN-10 SJ-2.7

AT24C08Automotive : 2-Wire Bus Serial Automotive EePROM
AT 24 C 08 Automotive

AT24C08AY1-10YI-1.8 : 2-wire Serial CMOS E2PROM 8k: 1024x8
AT 24 C 08 AY 1-10 YI-1.8

 
0-C     D-L     M-R     S-Z