Semiconductors Parts begin by AT Page 26

AT49BV002-12VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-12 VC

AT49BV002-12VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-12 VI

AT49BV002-70 : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002-70

AT49BV002-90 : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002-90

AT49BV002-90JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 JC

AT49BV002-90JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 JI

AT49BV002-90PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 PC

AT49BV002-90PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 PI

AT49BV002-90TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 TC

AT49BV002-90TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 TI

AT49BV002-90VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 VC

AT49BV002-90VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002-90 VI

AT49BV002A : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002A

AT49BV002A-70JC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 JC

AT49BV002A-70JI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 JI

AT49BV002A-70PC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 PC

AT49BV002A-70PI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 PI

AT49BV002A-70TC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 TC

AT49BV002A-70TI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 TI

AT49BV002A-70VC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 VC

AT49BV002A-70VI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 A-70 VI

AT49BV002AN : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN

AT49BV002AN-70JC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 JC

AT49BV002AN-70JI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 JI

AT49BV002AN-70PC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 PC

AT49BV002AN-70PI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 PI

AT49BV002AN-70TC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 TC

AT49BV002AN-70TI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 TI

AT49BV002AN-70VC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 VC

AT49BV002AN-70VI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AN-70 VI

AT49BV002ANT : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT

AT49BV002ANT-70JC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 JC

AT49BV002ANT-70JI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 JI

AT49BV002ANT-70PC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 PC

AT49BV002ANT-70PI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 PI

AT49BV002ANT-70TC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 TC

AT49BV002ANT-70TI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 TI

AT49BV002ANT-70VC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 VC

AT49BV002ANT-70VI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 ANT-70 VI

AT49BV002AT : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT

AT49BV002AT-70JC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 JC

AT49BV002AT-70JI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 JI

AT49BV002AT-70PC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 PC

AT49BV002AT-70PI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 PI

AT49BV002AT-70TC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 TC

AT49BV002AT-70TI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 TI

AT49BV002AT-70VC : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 VC

AT49BV002AT-70VI : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 AT-70 VI

AT49BV002N : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002N

AT49BV002N-12 : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 N-12

AT49BV002N-12JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 JC

AT49BV002N-12JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 JI

AT49BV002N-12PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 PC

AT49BV002N-12PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 PI

AT49BV002N-12TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 TC

AT49BV002N-12TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 TI

AT49BV002N-12VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 VC

AT49BV002N-12VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-12 VI

AT49BV002N-70 : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 N-70

AT49BV002N-90 : 256K X 8 (2M Bit), 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Write, Bottom Boot Parametric Bloc
AT 49 BV 002 N-90

AT49BV002N-90JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 JC

AT49BV002N-90JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 JI

AT49BV002N-90PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 PC

AT49BV002N-90PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 PI

AT49BV002N-90TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 TC

AT49BV002N-90TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 TI

AT49BV002N-90VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 VC

AT49BV002N-90VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 N-90 VI

AT49BV002NT : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 NT

AT49BV002NT-12 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 NT-12

AT49BV002NT-12JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 JC

AT49BV002NT-12JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 JI

AT49BV002NT-12PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 PC

AT49BV002NT-12PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 PI

AT49BV002NT-12TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 TC

AT49BV002NT-12TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 TI

AT49BV002NT-12VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 VC

AT49BV002NT-12VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-12 VI

AT49BV002NT-70 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 NT-70

AT49BV002NT-90 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 NT-90

AT49BV002NT-90JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 JC

AT49BV002NT-90JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 JI

AT49BV002NT-90PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 PC

AT49BV002NT-90PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 PI

AT49BV002NT-90TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 TC

AT49BV002NT-90TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 TI

AT49BV002NT-90VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 VC

AT49BV002NT-90VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 NT-90 VI

AT49BV002T : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002T

AT49BV002T-12 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 T-12

AT49BV002T-12JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 JC

AT49BV002T-12JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 JI

AT49BV002T-12PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 PC

AT49BV002T-12PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 PI

AT49BV002T-12TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 TC

AT49BV002T-12TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 TI

AT49BV002T-12VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 VC

AT49BV002T-12VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-12 VI

AT49BV002T-70 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 T-70

AT49BV002T-90 : 2-megabit (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage (tm) Flash Memory
AT 49 BV 002 T-90

AT49BV002T-90JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 JC

AT49BV002T-90JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 JI

AT49BV002T-90PC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 PC

AT49BV002T-90PI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 PI

AT49BV002T-90TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 TC

AT49BV002T-90TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 TI

AT49BV002T-90VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 VC

AT49BV002T-90VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 50mA Active,
AT 49 BV 002 T-90 VI

AT49BV004 : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004

AT49BV004-12TC : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004-12 TC

AT49BV004-12TI : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004-12 TI

AT49BV004T : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004T

AT49BV004T-12TC : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004 T-12 TC

AT49BV004T-12TI : 4-megabit 512k X 8/ 256k X 16 CMOS Flash Memory
AT 49 BV 004 T-12 TI

AT49BV008 : 8-megabit 1m X 8 3-volt Only Flash Memory
AT 49 BV 008

AT49BV008-12TC : 8-megabit 1m X 8 3-volt Only Flash Memory
AT 49 BV 008-12 TC

AT49BV008-12TI : 8-megabit 1m X 8 3-volt Only Flash Memory
AT 49 BV 008-12 TI

AT49BV008-15TC : 8-megabit 1m X 8 3-volt Only Flash Memory
AT 49 BV 008-15 TC

AT49BV008-15TI : 8-megabit 1m X 8 3-volt Only Flash Memory
AT 49 BV 008-15 TI

AT49BV008A : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008A

AT49BV008A-11 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-11

AT49BV008A-12 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-12

AT49BV008A-12CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-12 CC

AT49BV008A-12CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-12 CI

AT49BV008A-12TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-12 TC

AT49BV008A-12TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-12 TI

AT49BV008A-15 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-15

AT49BV008A-15CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-15 CC

AT49BV008A-15CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-15 CI

AT49BV008A-15TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-15 TC

AT49BV008A-15TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-15 TI

AT49BV008A-20 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-20

AT49BV008A-20CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-20 CC

AT49BV008A-20CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-20 CI

AT49BV008A-20TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-20 TC

AT49BV008A-20TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 A-20 TI

AT49BV008A-90 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-90

AT49BV008A-90TI : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 A-90 TI

AT49BV008AT : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT

AT49BV008AT-11 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT-11

AT49BV008AT-12 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT-12

AT49BV008AT-12CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-12 CC

AT49BV008AT-12CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-12 CI

AT49BV008AT-12TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-12 TC

AT49BV008AT-12TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-12 TI

AT49BV008AT-15 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT-15

AT49BV008AT-15CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-15 CC

AT49BV008AT-15CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-15 CI

AT49BV008AT-15TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-15 TC

AT49BV008AT-15TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-15 TI

AT49BV008AT-20 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT-20

AT49BV008AT-20CC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-20 CC

AT49BV008AT-20CI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-20 CI

AT49BV008AT-20TC : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-20 TC

AT49BV008AT-20TI : 8-Megabit (1M X 8 or 512K X 16) CMOS Flash Memory, 25mA Active, 0.05mA Standby
AT 49 BV 008 AT-20 TI

AT49BV008AT-90 : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Top Boot
AT 49 BV 008 AT-90

AT49BV008AT-90CI : 8M Bit, 2.7-Volt Read And 2.7-Volt Byte-write Flash, Bottom Boot
AT 49 BV 008 AT-90 CI

AT49BV010 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010

AT49BV010--15VI : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010--15 VI

AT49BV010-12 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-12

AT49BV010-12JC : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-12 JC

AT49BV010-12JI : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-12 JI

AT49BV010-12TC : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-12 TC

AT49BV010-12TI : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-12 TI

AT49BV010-12VC : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-12 VC

AT49BV010-12VI : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-12 VI

AT49BV010-15 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-15

AT49BV010-15JC : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-15 JC

AT49BV010-15JI : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-15 JI

AT49BV010-15TC : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-15 TC

AT49BV010-15TI : 1-Megabit (128K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 010-15 TI

AT49BV010-15VC : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-15 VC

AT49BV010-20 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-20

AT49BV010-70 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-70

AT49BV010-90 : 1-mb (128kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 010-90

AT49BV020 : 2-mb (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 020

AT49BV020-12 : 2-mb (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 020-12

AT49BV020-12JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 JC

AT49BV020-12JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 JI

AT49BV020-12TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 TC

AT49BV020-12TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 TI

AT49BV020-12VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 VC

AT49BV020-12VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-12 VI

AT49BV020-20 : 2-mb (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 020-20

AT49BV020-70 : 2-mb (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 020-70

AT49BV020-70JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 JC

AT49BV020-70JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 JI

AT49BV020-70TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 TC

AT49BV020-70TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 TI

AT49BV020-70VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 VC

AT49BV020-70VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-70 VI

AT49BV020-90 : 2-mb (256kx8) Single 2.7-v Battery-voltage(tm) Flash Memory
AT 49 BV 020-90

AT49BV020-90JC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 JC

AT49BV020-90JI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 JI

AT49BV020-90TC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 TC

AT49BV020-90TI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 TI

AT49BV020-90VC : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 VC

AT49BV020-90VI : 2-Megabit (256K X 8) Single 2.7-volt Battery-voltage Flash Memory, 25mA Active,
AT 49 BV 020-90 VI

AT49BV040 : 4-megabit (512kx8) Single 2.7v Battery-voltage (tm) Flash Memory: 512kx8
AT 49 BV 040

AT49BV040-12 : 4-megabit (512kx8) Single 2.7v Battery-voltage (tm) Flash Memory: 512kx8
AT 49 BV 040-12

 
0-C     D-L     M-R     S-Z