Semiconductors Parts begin by DA Page 1

DA : Diode Array - (ASD)
DA

DA-26-4 : Description = Attenuator, Digital ;; Freq. Range = 2-6 GHZ 6-18 GHZ
DA-26-4

DA-618-4 : Description = Attenuator, Digital ;; Freq. Range = 2-6 GHZ 6-18 GHZ
DA-618-4

DA001 :
DA 001

DA001-01 :
DA 001-01

DA001-02 :
DA 001-02

DA001-03 :
DA 001-03

DA001-07 :
DA 001-07

DA001-08 :
DA 001-08

DA0035 : 20-300MHz Pin Diode Linear Vca
DA 0035

DA004 :
DA 004

DA004-01 :
DA 004-01

DA005 :
DA 005

DA005-01 :
DA 005-01

DA007 :
DA 007

DA007-02 :
DA 007-02

DA007-04 :
DA 007-04

DA008 :
DA 008

DA008-01 :
DA 008-01

DA008-02 :
DA 008-02

DA0098 : 20-300MHz Pin Diode Linear Vca
DA 0098

DA010 :
DA 010

DA010-01 :
DA 010-01

DA010-02 :
DA 010-02

DA010-03 :
DA 010-03

DA0243 : 50-1300MHz Pin Diode Linear Vca
DA 0243

DA03-11EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
DA 03-11 EWA

DA03-11GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
DA 03-11 GWA

DA03-11SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
DA 03-11 SRWA

DA03-11YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
DA 03-11 YWA

DA0351 : 20-250MHz Pin Diode 2 Secion Attenuator
DA 0351

DA0351-X :
DA 0351-X

DA04-11EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
DA 04-11 EWA

DA04-11GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
DA 04-11 GWA

DA04-11SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
DA 04-11 SRWA

DA04-11YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
DA 04-11 YWA

DA0425 : 100-600MHz Pin Diode 2 Secion Attenuator
DA 0425

DA05CL : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05 CL

DA05CM : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05 CM

DA05CN : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05 CN

DA05CP : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05 CP

DA05L : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05L

DA05M : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05M

DA05N : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05N

DA05P : Stand-off Voltage = 5.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 24.6 ;; Current Ipp 8/20Ás-A
DA 05P

DA0620 : 100-1900MHz 5 Secion Attenuator
DA 0620

DA0645 : 5-2000MHz Pin Diode Vca
DA 0645

DA0659 : 30-300MHz Pin Diode 5 Section Attenuator
DA 0659

DA0660 : 30-1000MHz Pin Diode 5 Section Attenuator
DA 0660

DA0717 :
DA 0717

DA0735 : 20-300MHz Pin Diode Linear Vca
DA 0735

DA0757 : 10-1000MHz GAAS 5 Section Attenuator
DA 0757

DA0760 : 100-1000MHz Pin Diode 5 Section Attenuator
DA 0760

DA0769 : 300-1000MHz Pin Diode 5 Section Attenuator
DA 0769

DA0775 :
DA 0775

DA0784-1 : 10-1000MHz GAAS 5 Section Attenuator
DA 0784-1

DA0786 : 10-1000MHz GAAS 6 Section Attenuator
DA 0786

DA0795 :
DA 0795

DA08-11EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
DA 08-11 EWA

DA08-11GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
DA 08-11 GWA

DA08-11SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
DA 08-11 SRWA

DA08-11YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
DA 08-11 YWA

DA0816 : 20-700MHz GAAS 1 Section Attenuator
DA 0816

DA0816-X :
DA 0816-X

DA0844 :
DA 0844

DA0857 : 10-1000MHz GAAS 5 Section Attenuator
DA 0857

DA0879 : 800-1200MHz Pin Diode 1 Section Attenuator
DA 0879

DA0885 : 10-1000MHz GAAS 5 Section Attenuator
DA 0885

DA0886 : 10-1000MHz GAAS 6 Section Attenuator
DA 0886

DA0900 :
DA 0900

DA0923-10 : 10-1000MHz GAAS 1 Section Attenuator
DA 0923-10

DA0930 : 100-2000MHz Pin Diode Vca
DA 0930

DA0944-10 : 5-1000MHz GAAS 1 Section Attenuator
DA 0944-10

DA0953 : 500MHz GAAS 5 Section Attenuator
DA 0953

DA0956 :
DA 0956

DA0960 :
DA 0960

DA0960-1 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-1

DA0960-10 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-10

DA0960-2 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-2

DA0960-20 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-20

DA0960-3 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-3

DA0960-4 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-4

DA0960-5 : 3000MHz Fixed Attenuator
DA 0960-5

DA0984-1 : 10-1000MHz GAAS 4 Section Attenuator
DA 0984-1

DA0996 : 400MHz GAAS 6 Section Attenuator
DA 0996

DA0998 : 20-700MHz Pin Diode Vca
DA 0998

DA100 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 100 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 157 ;;
DA 100

DA101 : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 101

DA101M : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 101M

DA101M/R : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 101 M/R

DA101MR : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 101 MR

DA102 : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 102

DA102M : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 102M

DA102M/R : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 102 M/R

DA102MR : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 102 MR

DA103 : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 103

DA103M : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 103M

DA103M/R : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 103 M/R

DA103MR : Transformers For Digital Audio Data Transmission
DA 103 MR

DA106A1 :
DA 106 A1

DA106C1 :
DA 106 C1

DA108 :
DA 108

DA108S : Diode Array - (ASD)
DA 108S

DA108S1 : Diode Array - (ASD)
DA 108 S1

DA108S1RL : Diode Array - (ASD)
DA 108 S 1 RL

DA112S : Diode Array - (ASD)
DA 112S

DA112S1 : Diode Array - (ASD)
DA 112 S1

DA112S1RL : Diode Array - (ASD)
DA 112 S 1 RL

DA12 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 12 ;; At TC (oC) = 130 ;; Irms (A) = 19 ;; I
DA 12

DA121T : Silicon Switching Diode
DA 121T

DA121TT1 : Silicon Switching Diode
DA 121 TT1

DA121TT1 : Silicon Switching Diode , Package: SC-75 (SC-90, SOT-416), Pins=3
DA 121 TT1

DA12CL : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12 CL

DA12CM : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12 CM

DA12CN : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12 CN

DA12CP : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12 CP

DA12L : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12L

DA12M : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12M

DA12N : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12N

DA12P : Stand-off Voltage = 12.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 32.9 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 12P

DA130 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 130 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 205 ;;
DA 130

DA150 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 150 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 240 ;;
DA 150

DA15CL : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.2 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15 CL

DA15CM : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.2 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15 CM

DA15CN : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.7 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15 CN

DA15CP : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.7 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15 CP

DA15L : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.2 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15L

DA15M : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.2 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15M

DA15N : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.7 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15N

DA15P : Stand-off Voltage = 15.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 37.7 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 15P

DA16 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 16 ;; At TC (oC) = 130 ;; Irms (A) = 25 ;; I
DA 16

DA170 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 170 ;; At TC (oC) = 100 ;; Irms (A) = 270 ;;
DA 170

DA1xS1x : Diode Array - (ASD)
DA 1 xS 1x

DA2 : Miniature Charger
DA2

DA204K :
DA 204K

DA204U :
DA 204U

DA221 :
DA 221

DA22497 : FM Front End
DA 22497

DA227 :
DA 227

DA228K :
DA 228K

DA228U :
DA 228U

DA240 : VRRM (V) = 400-1600 ;; IF(AV) (A) = 240 ;; At Tc(oC) = 125 ;; Irms (A) = 380 ;;
DA 240

DA24CL : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24 CL

DA24CM : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24 CM

DA24CN : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24 CN

DA24CP : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24 CP

DA24L : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24L

DA24M : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24M

DA24N : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24N

DA24P : Stand-off Voltage = 24.0 ;; Clamping Voltage @ Ipp = 48.5 ;; Current Ipp 8/20Ás-
DA 24P

DA25 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 25 ;; At TC (oC) = 120 ;; Irms (A) = 40 ;; I
DA 25

DA28F016SA-070 : 28f016sa 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SA-070

DA28F016SA-080 : 28f016sa 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SA-080

DA28F016SA-100 : 28f016sa 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SA-100

DA28F016SA-120 : 28f016sa 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SA-120

DA28F016SA-150 : 28f016sa 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SA-150

DA28F016SV-065 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SV-065

DA28F016SV-070 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SV-070

DA28F016SV-075 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SV-075

DA28F016SV-080 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SV-080

DA28F016SV-120 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Flashfile Memory
DA 28 F 016 SV-120

DA28F016XS-15 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Synchronous Flash Memory
DA 28 F 016 XS-15

DA28F016XS-20 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Synchronous Flash Memory
DA 28 F 016 XS-20

DA28F016XS-25 : 16-Mbit (1 Mbit X 16,2 Mbit X 8) Synchronous Flash Memory. Vcc=3.3, 50 PF Load,
DA 28 F 016 XS-25

DA28F016XS15 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Synchronous Flash Memory
DA 28 F 016 XS 15

DA28F016XS20 : 16-mbit ( 1 Mbit X 16, 2 Mbit X 8 ) Synchronous Flash Memory
DA 28 F 016 XS 20

DA28F160S5-100 : Word-wide Flashfile Memory Family
DA 28 F 160 S 5-100

DA28F160S5-70 : Word-wide Flashfile Memory Family
DA 28 F 160 S 5-70

DA28F320J5-100 : Intel Strataflash Memory 32 Mbit. Access Speed 100 NS
DA 28 F 320 J 5-100

DA28F320J5-120 : Strataflash Memory Technology 32 And 64 Mbit
DA 28 F 320 J 5-120

DA28F320S5-110 : Strataflash Memory Technology 32 And 64 Mbit
DA 28 F 320 S 5-110

DA28F320S5-120 : Word-wide Flashfile Memory. 32 Mbit, Access Speed 120 NS
DA 28 F 320 S 5-120

DA28F320S5-90 : Strataflash Memory Technology 32 And 64 Mbit
DA 28 F 320 S 5-90

DA28F640J5-150 : Strataflash Memory Technology 32 And 64 Mbit
DA 28 F 640 J 5-150

DA3 : Mobile Phone Charger
DA3

DA30 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 30 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 47 ;; I
DA 30

DA40 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 40 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 62 ;; I
DA 40

DA4410-6 : Integrated Video Filter with Selectable Cutoff Frequencies for RGB, HD/SD Y, C,
DA 4410-6

DA5 : Mobile Phone Fast Charger & Ac/dc Adapter
DA5

DA56-11EWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 625nm
DA 56-11 EWA

DA56-11GWA : Material: Gap , Wavelength: 568nm
DA 56-11 GWA

DA56-11SRWA : Material: Gaaias , Wavelength: 640nm
DA 56-11 SRWA

DA56-11YWA : Material: GAASp/gap , Wavelength: 588nm
DA 56-11 YWA

DA5C : Mobile Phone Fast Charger & Ac/dc Adapter
DA 5C

DA6 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 6 ;; At TC (oC) = 130 ;; Irms (A) = 10 ;; If
DA6

DA7 : Charger And Ac/dc Adapter
DA7

DA70 : VRRM (V) = 200-1600 ;; IF(AV) (A) = 70 ;; At TC (oC) = 125 ;; Irms (A) = 110 ;;
DA 70

DA7C : Charger And Ac/dc Adapter
DA 7C

DA8110A/K : Rectifier Arrays
DA 8110 A/K

DA811A/K : Rectifier Arrays
DA 811 A/K

DA814A/K : Rectifier Arrays
DA 814 A/K

DAA2000 :
DAA 2000

DAA2000CHAR :
DAA 2000 CHAR

DAA2000DEV :
DAA 2000 DEV

DAA2000SLIDE :
DAA 2000 SLIDE

DAC-08 : DAC-08 SERIES; 8-bit High-speed Multiplying D/A Converter
DAC-08

DAC-08C : DAC-08 SERIES; 8-bit High-speed Multiplying D/A Converter
DAC-08C

DAC-08CN : DAC-08 SERIES; 8-bit High-speed Multiplying D/A Converter
DAC-08 CN

DAC-08E : DAC-08 SERIES; 8-bit High-speed Multiplying D/A Converter
DAC-08E

 
0-C     D-L     M-R     S-Z