Semiconductors Parts begin by DA Page 3

DAC1221E/2K5 : 16-Bit Low Power Digital-to-analog Converter
DAC 1221 E/2 K5

DAC1221LCN : 10-bit, 12-bit Binary Multiplying D/A Converter
DAC 1221 LCN

DAC1222 : 12-bit Binary Multiplying D/A Converter (discontinued)
DAC 1222

DAC1222C : 12-bit Binary Multiplying D/A Converter (discontinued)
DAC 1222C

DAC1222LC : 12-bit Binary Multiplying D/A Converter (discontinued)
DAC 1222 LC

DAC1222LCJ : 10-bit, 12-bit Binary Multiplying D/A Converter
DAC 1222 LCJ

DAC1222LCN : 10-bit, 12-bit Binary Multiplying D/A Converter
DAC 1222 LCN

DAC122S085 : 12-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output<<<>
DAC 122 S 085

DAC122S085CIMM : 12-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output<<<>
DAC 122 S 085 CIMM

DAC122S085CIMMX : 12-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output<<<>
DAC 122 S 085 CIMMX

DAC1230 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1230

DAC1230LC : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1230 LC

DAC1230LC-1 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1230 LC-1

DAC1230LCJ : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1230 LCJ

DAC1230LCJ-1 : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1230 LCJ-1

DAC1231 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1231

DAC1231LC : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1231 LC

DAC1231LC-1 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1231 LC-1

DAC1231LCJ : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1231 LCJ

DAC1231LCJ-1 : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1231 LCJ-1

DAC1231LCN : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1231 LCN

DAC1231LCWM : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1231 LCWM

DAC1231LIN : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1231 LIN

DAC1232 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1232

DAC1232LC : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1232 LC

DAC1232LC-1 : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1232 LC-1

DAC1232LCJ : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1232 LCJ

DAC1232LCJ-1 : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1232 LCJ-1

DAC1232LCN : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1232 LCN

DAC1232LCWM : 12-bit, P Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1232 LCWM

DAC1232LI : DAC1208/dac1209/dac1210/dac1230/dac1231/dac1232 12-bit, Microprocessor Compatibl
DAC 1232 LI

DAC1232LIN : 12-bit, Compatible, Double-buffered D to a Converters
DAC 1232 LIN

dac1233x : Description = DAC1233X 12Bit 80MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration = 12B
dac 1233x

dac1236x : Description = DAC1236X 1.8V 10Bit 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration =
dac 1236x

dac1243x : Description = DAC1243X 10BIT 300MSPS Triple-dac ;; Function = DAC ;; Configurati
dac 1243x

DAC1243X_AL : Description = DAC1243X_AL 10BIT 40MSPS Hexa-channel DAC ;; Function = DAC ;; Con
DAC 1243 X_AL

dac1243x_sr : Description = DAC1243X_SR 10BIT 30MSPS Single Channel DAC DAC1243X_SR ;; Functio
dac 1243 x_sr

dac1252x : Description = DAC1252X 2.5V 8BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration =
dac 1252x

DAC1252X_JVC : Description = DAC1252X_JVC 2.5V 8BIT 2MSPS DAC DAC1252X_JVC ;; Function = DAC ;;
DAC 1252 X_JVC

dac1253x : Description = DAC1253X 2.5V 12BIT 2MSPS DAC DAC1253X ;; Function = DAC ;; Config
dac 1253x

DAC1264X_RA : Description = DAC1264X_RA 3.3V 10BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuratio
DAC 1264 X_RA

DAC1264X_RA3 : Description = DAC1264X_RA3 0.18µm 3.3V 10-BIT 2MSPS 8-CHANNEL DAC ;; Funct
DAC 1264 X_RA3

dac1267x : Description = DAC1267X 0.18µm 1.8V 9-BIT 40MSPS DAC ;; Function = DAC ;; C
dac 1267x

dac1268x : Description = DAC1268X 10BIT 165MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration = 10
dac 1268x

dac1268xa : Description = DAC1268XA 0.18µm 12bit 300MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Conf
dac 1268 xa

dac1269x : Description = DAC1269X 12-BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration = 12B
dac 1269x

dac1326x : Description = DAC1326X 0.13µm 1.2V 8-BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Co
dac 1326x

dac1329x : Description = DAC1329X 0.13µm 3.3V 12-BIT 80MSPS DAC ;; Function = DAC ;;
dac 1329x

dac1330x : Description = DAC1330X 3.3V 12BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration =
dac 1330x

dac1331x : Description = DAC1331X 0.18µm 10-BIT 40MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Confi
dac 1331x

dac1350x : Description = DAC1350X 10BIT 75MSPS Quad-dac ;; Function = ADC ;; Configuration
dac 1350x

dac1353x : Description = DAC1353X 1.2V 8BIT 2MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration =
dac 1353x

dac1391x : Description = DAC1391X 2.5V 12BIT 80MSPS DAC ;; Function = DAC ;; Configuration
dac 1391x

DAC14135 : DM5400 - Quad 2-Input NAND Gate Life-time Buy , Package: Cerdip, Pin Nb=14
DAC 14135

DAC14135MT : DAC14135 - 14-Bit, 135MSPS D/A Converter, Package: Tssop, Pin Nb=48
DAC 14135 MT

DAC14135MTX : DAC14135 - 14-Bit, 135MSPS D/A Converter, Package: Tssop, Pin Nb=48
DAC 14135 MTX

DAC14135PCASM : DAC14135 - 14-Bit, 135MSPS D/A Converter, Package: Tssop, Pin Nb=48
DAC 14135 PCASM

DAC16 : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16

DAC1600 :
DAC 1600

DAC1600JP-V : ti DAC1600, 16-Bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 1600 JP-V

DAC1600JP-V : Monolithic 16-Bit Digital-to-analog Converters
DAC 1600 JP-V

DAC1600KP-V : ti DAC1600, 16-Bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 1600 KP-V

DAC1600KP-V : Monolithic 16-Bit Digital-to-analog Converters
DAC 1600 KP-V

DAC16FP : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16 FP

DAC16FS : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16 FS

DAC16G : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16G

DAC16GBC : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16 GBC

DAC16GS : 16-Bit High Speed Current-output DAC
DAC 16 GS

DAC210 : Serial Digital to Analogue Rgb/yuv
DAC 210

DAC211 : Serial Digital to Analogue Rgb/yuv
DAC 211

DAC211D : Serial Digital to Analogue Rgb/yuv
DAC 211D

DAC214 : Serial Digital to Analogue Rgb/yuv
DAC 214

DAC2812D : 12V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2812D

DAC2812DE : 12V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2812 DE

DAC2812DH : 12V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2812 DH

DAC2812DK : 12V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2812 DK

DAC2812S : 12V, 6W DC-DC Converter
DAC 2812S

DAC2812SE : 12V, 6W DC-DC Converter
DAC 2812 SE

DAC2812SH : 12V, 6W DC-DC Converter
DAC 2812 SH

DAC2812SK : 12V, 6W DC-DC Converter
DAC 2812 SK

DAC2813 :
DAC 2813

DAC2813AP : ti DAC2813, Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (12-Bit Port Interface)
DAC 2813 AP

DAC2813AP : Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (12-Bit Port Interface)
DAC 2813 AP

DAC2814 :
DAC 2814

DAC2814AP : ti DAC2814, Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 2814 AP

DAC2814AP : Dual 12-Bit Digital-toanalog Converter (Serial Interface)
DAC 2814 AP

DAC2814BP : ti DAC2814, Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 2814 BP

DAC2814BP : Dual 12-Bit Digital-toanalog Converter (Serial Interface)
DAC 2814 BP

DAC2815 :
DAC 2815

DAC2815AP : ti DAC2815, Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 2815 AP

DAC2815AP : Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 2815 AP

DAC2815BP : ti DAC2815, Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 2815 BP

DAC2815BP : Dual 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 2815 BP

DAC2815D : 15V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2815D

DAC2815DE : 15V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2815 DE

DAC2815DH : 15V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2815 DH

DAC2815DK : 15V, 6W Dual DC-DC Converter
DAC 2815 DK

DAC2815S : 15V, 6W DC-DC Converter
DAC 2815S

DAC2815SE : 15V, 6W DC-DC Converter
DAC 2815 SE

DAC2815SH : 15V, 6W DC-DC Converter
DAC 2815 SH

DAC2815SK : 15V, 6W DC-DC Converter
DAC 2815 SK

DAC2900 :
DAC 2900

DAC2900Y/250 : ti DAC2900, Dual, 10-Bit, 125Msps Digital-to-analog Converter
DAC 2900 Y/250

DAC2900Y/2K : ti DAC2900, Dual, 10-Bit, 125Msps Digital-to-analog Converter
DAC 2900 Y/2K

DAC2902 :
DAC 2902

DAC2902Y/250 : ti DAC2902, Dual, 12-Bit, 125Msps Digital-to-analog Converter
DAC 2902 Y/250

DAC2902Y/2K : ti DAC2902, Dual, 12-Bit, 125Msps Digital-to-analog Converter
DAC 2902 Y/2K

DAC2904 :
DAC 2904

DAC2904Y/250 : ti DAC2904, 14 Bit, 125 MSPS Dual Communications DACs
DAC 2904 Y/250

DAC2904Y/2K : ti DAC2904, 14 Bit, 125 MSPS Dual Communications DACs
DAC 2904 Y/2K

DAC2932 : Ultra-low PWR 29mW, 12-Bit, Dual 40 MSPS D/A W/4 Additional CTRL DAC For Transmi
DAC 2932

DAC2932PFBR : ti DAC2932, Ultra-low PWR 29mW, 12-Bit, Dual 40 MSPS D/A W/4 Additional CTRL DAC
DAC 2932 PFBR

DAC2932PFBR : Ultra-low PWR 29mW, 12-Bit, Dual 40 MSPS D/A W/4 Additional CTRL DAC For Transmi
DAC 2932 PFBR

DAC2932PFBT : ti DAC2932, Ultra-low PWR 29mW, 12-Bit, Dual 40 MSPS D/A W/4 Additional CTRL DAC
DAC 2932 PFBT

DAC2932PFBT : Ultra-low PWR 29mW, 12-Bit, Dual 40 MSPS D/A W/4 Additional CTRL DAC For Transmi
DAC 2932 PFBT

DAC312 : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312

DAC312B :
DAC 312B

DAC312BR :
DAC 312 BR

DAC312BR/883 : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 BR/883

DAC312E :
DAC 312E

DAC312ER : 12-bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 ER

DAC312ER2 : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 ER2

DAC312F :
DAC 312F

DAC312FR : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 FR

DAC312G : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312G

DAC312H :
DAC 312H

DAC312HP : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 HP

DAC312HS : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312 HS

DAC312N : 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter
DAC 312N

DAC341 :
DAC 341

DAC3550A : Stereo Audio DAC
DAC 3550A

DAC3550A : Stereo Audio DAC
DAC 3550A

DAC3555A : Stereo Audio DAC
DAC 3555A

DAC3555A : Stereo Audio DAC
DAC 3555A

DAC3560C : Stereo Audio DAC With Power Amplifiers And Power Management
DAC 3560C

DAC3560C : Stereo Audio DAC With Power Amplifiers And Power Management
DAC 3560C

DAC4813 :
DAC 4813

DAC4813AP : ti DAC4813, Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (12-bit Port Interface)
DAC 4813 AP

DAC4813AP : Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (12-bit Port Interface)
DAC 4813 AP

DAC4813JP : Quad 12-bit Digital-to-analog Converter 12-bit Port Interface
DAC 4813 JP

DAC4814 :
DAC 4814

DAC4814AP : ti DAC4814, Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 4814 AP

DAC4814AP : Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 4814 AP

DAC4814BP : ti DAC4814, Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 4814 BP

DAC4814BP : Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (Serial Interface)
DAC 4814 BP

DAC4815 :
DAC 4815

DAC4815AP : ti DAC4815, Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 4815 AP

DAC4815AP : Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 4815 AP

DAC4815BP : ti DAC4815, Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 4815 BP

DAC4815BP : Quad 12-Bit Digital-to-analog Converter (8-Bit Port Interface)
DAC 4815 BP

DAC5571 : Low-power, 8-Bit DAC With High-speed I2C Input
DAC 5571

DAC5571IDBVR : Low-power, 8-Bit DAC With High-speed I2C Input
DAC 5571 IDBVR

DAC5571IDBVT : Low-power, 8-Bit DAC With High-speed I2C Input
DAC 5571 IDBVT

DAC5573 : 8-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 5573

DAC5573IPW : 8-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 5573 IPW

DAC5573IPWR : 8-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 5573 IPWR

DAC5574 : 8-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 5574

DAC5574IDGS : 8-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 5574 IDGS

DAC5574IDGSR : 8-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 5574 IDGSR

DAC56 : Monolithic 16-bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 56

DAC5662 : 12 Bit 200 MSPS Dual DAC
DAC 5662

DAC5662 : 12 bit 200 MSPS Dual DAC<<<>>>The DAC5662 is a monolithic, dual-channel 12-bit h
DAC 5662

DAC5662EVM : 12 Bit 200 MSPS Dual DAC
DAC 5662 EVM

DAC5662IPFB : 12 Bit 200 MSPS Dual DAC
DAC 5662 IPFB

DAC5662IPFB : 12 bit 200 MSPS Dual DAC<<<>>>The DAC5662 is a monolithic, dual-channel 12-bit h
DAC 5662 IPFB

DAC5662IPFBR : 12 Bit 200 MSPS Dual DAC
DAC 5662 IPFBR

DAC5662IPFBR : 12 bit 200 MSPS Dual DAC<<<>>>The DAC5662 is a monolithic, dual-channel 12-bit h
DAC 5662 IPFBR

DAC5672 : Dual 14-Bit 200 MSPS DAC <<<>>>The DAC5672 is a monolithic, dual-channel, 14-bit
DAC 5672

DAC5672IPFB : Dual 14-Bit 200 MSPS DAC <<<>>>The DAC5672 is a monolithic, dual-channel, 14-bit
DAC 5672 IPFB

DAC5672IPFBR : Dual 14-Bit 200 MSPS DAC <<<>>>The DAC5672 is a monolithic, dual-channel, 14-bit
DAC 5672 IPFBR

DAC5674 : 14-Bit, 400 Commsdac, 2x/4x Interpolation Filters
DAC 5674

DAC5674IPHP : ti DAC5674, 14-Bit, 400 Commsdac, 2x/4x Interpolation Filters
DAC 5674 IPHP

DAC5674IPHP : 14-Bit, 400 Commsdac, 2x/4x Interpolation Filters
DAC 5674 IPHP

DAC5674IPHPR : ti DAC5674, 14-Bit, 400 Commsdac, 2x/4x Interpolation Filters
DAC 5674 IPHPR

DAC5674IPHPR : 14-Bit, 400 Commsdac, 2x/4x Interpolation Filters
DAC 5674 IPHPR

DAC5675 :
DAC 5675

DAC5675IPHP : ti DAC5675, 14-Bit, 400 MSPS DAC With Lvds, Best DAC Performance in Industry
DAC 5675 IPHP

DAC5675IPHPR : ti DAC5675, 14-Bit, 400 MSPS DAC With Lvds, Best DAC Performance in Industry
DAC 5675 IPHPR

DAC5686 : 16 Bit 500 MSPS Dual DAC, 16x Interpolation, High-performance<<<>>>the DAC5686 i
DAC 5686

DAC5686IPZP : ti DAC5686, 16 Bit, 500MSPS Commsdac, 2x-16x Interpolation
DAC 5686 IPZP

DAC5686IPZP : 16 Bit 500 MSPS Dual DAC, 16x Interpolation, High-performance<<<>>>the DAC5686 i
DAC 5686 IPZP

DAC5687 : 16-bit, 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel Digital-to-Analog Converter <<
DAC 5687

DAC5687IPZP : 16-bit, 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel Digital-to-Analog Converter <<
DAC 5687 IPZP

DAC56P : ti DAC56, 16-Bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 56P

DAC56U : ti DAC56, 16-Bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 56U

DAC56U/1K : ti DAC56, 16-Bit Resolution Digital-to-analog Converter
DAC 56 U/1K

DAC600 :
DAC 600

DAC650 :
DAC 650

DAC6571 : DAC6571: 10-Bit Digital-to-analog Converter
DAC 6571

DAC6571IDBVR : DAC6571: 10-Bit Digital-to-analog Converter
DAC 6571 IDBVR

DAC6571IDBVT : DAC6571: 10-Bit Digital-to-analog Converter
DAC 6571 IDBVT

DAC6573 : 10-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 6573

DAC6573IPW : 10-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 6573 IPW

DAC6573IPWR : 10-Bit, Quad DAC With I2C Interface
DAC 6573 IPWR

DAC6574 : 10-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 6574

DAC6574IDGS : 10-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 6574 IDGS

DAC6574IDGSR : 10-bit, Quad, Digital-to-analog Converter With I2C Interface
DAC 6574 IDGSR

DAC667 :
DAC 667

DAC667JP : Ic-12-bit DAC
DAC 667 JP

DAC70 :
DAC 70

 
0-C     D-L     M-R     S-Z