Digchip : Database on electronics components
Electronics components databaseSemiconductors Parts begin by GI Page 1

GI1 :
GI1
GI1-1200 : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1200
GI1-1200GP : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1200 GP
GI1-1200GP :
GI 1-1200 GP
GI1-1200GPthruGI1-1600GP :
GI 1-1200 GPthruGI 1-1600 GP
GI1-1200thruGI1-1600 :
GI 1-1200 thruGI 1-1600
GI1-1200thruGI1-1600 : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1200 thruGI 1-1600
GI1-1400 : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1400
GI1-1400GP : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1400 GP
GI1-1400GP :
GI 1-1400 GP
GI1-1600 : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1600
GI1-1600GP : Miniature High Voltage Glass Passivated Rectifier
GI 1-1600 GP
GI1-1600GP :
GI 1-1600 GP
GI100 : Ultra Fast Sinterglass Diode
GI 100
GI1001 :
GI 1001
GI1001 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1001
GI1001 : Ultra Fast Sinterglass Diode
GI 1001
GI1001thruGI1004 :
GI 1001 thruGI 1004
GI1002 :
GI 1002
GI1002 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1002
GI1002 : Ultra Fast Sinterglass Diode
GI 1002
GI1003 :
GI 1003
GI1003 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1003
GI1003 : Ultra Fast Sinterglass Diode
GI 1003
GI1004 :
GI 1004
GI1004 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1004
GI1004 : Ultra Fast Sinterglass Diode
GI 1004
GI1101 :
GI 1101
GI1101 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1101
GI1101thruGI1104 :
GI 1101 thruGI 1104
GI1102 :
GI 1102
GI1102 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1102
GI1103 :
GI 1103
GI1103 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1103
GI1104 :
GI 1104
GI1104 : Glass Passivated Fast Efficient Rectifier
GI 1104
GI1301 :
GI 1301
GI1302 :
GI 1302
GI1303 :
GI 1303
GI1304 :
GI 1304
GI14 :
GI 14
GI1401 :
GI 1401
GI1401 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GI 1401
GI1401 :
GI 1401
GI1401thruGI1404 :
GI 1401 thruGI 1404
GI1402 :
GI 1402
GI1402 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GI 1402
GI1402 :
GI 1402
GI1403 :
GI 1403
GI1403 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GI 1403
GI1403 :
GI 1403
GI1404 :
GI 1404
GI1404 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GI 1404
GI1404 :
GI 1404
GI24 :
GI 24
GI2401 :
GI 2401
GI2401 : Glass Passivated Plastic Rectifier
GI 2401
GI2401 :
GI 2401
GI2401thruGI2404 :
GI 2401 thruGI 2404
GI2402 :
GI 2402
GI2402 : Glass Passivated Plastic Rectifier
GI 2402
GI2402 :
GI 2402
GI2403 :
GI 2403
GI2403 : Glass Passivated Plastic Rectifier
GI 2403
GI2403 :
GI 2403
GI2404 :
GI 2404
GI2404 : Glass Passivated Plastic Rectifier
GI 2404
GI2404 :
GI 2404
GI250 :
GI 250
GI250-1 :
GI 250-1
GI250-1thruGI250-4 :
GI 250-1 thruGI 250-4
GI250-1thruGI250-4 : High Voltage Glass Passivated Junction Rectifier
GI 250-1 thruGI 250-4
GI250-2 :
GI 250-2
GI250-3 :
GI 250-3
GI250-4 :
GI 250-4
GI5 :
GI5
GI500 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 500
GI500 :
GI 500
GI500thruGI510 :
GI 500 thruGI 510
GI500thruGI510 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 500 thruGI 510
GI501 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 501
GI501 :
GI 501
GI502 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 502
GI502 :
GI 502
GI504 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 504
GI504 :
GI 504
GI506 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 506
GI506 :
GI 506
GI508 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 508
GI508 :
GI 508
GI510 : General Purpose Plastic Rectifier
GI 510
GI510 :
GI 510
GI7 :
GI7
GI750 :
GI 750
GI750 : High Current Plastic Rectifier
GI 750
GI750 :
GI 750
GI750thruGI758 :
GI 750 thruGI 758
GI750thruGI758 : High Current Plastic Rectifier
GI 750 thruGI 758
GI751 :
GI 751
GI751 : High Current Plastic Rectifier
GI 751
GI751 :
GI 751
GI752 :
GI 752
GI752 : High Current Plastic Rectifier
GI 752
GI752 :
GI 752
GI754 :
GI 754
GI754 : High Current Plastic Rectifier
GI 754
GI754 :
GI 754
GI756 :
GI 756
GI756 : High Current Plastic Rectifier
GI 756
GI756 :
GI 756
GI758 :
GI 758
GI758 : High Current Plastic Rectifier
GI 758
GI758 :
GI 758
GI8 :
GI8
GI810 :
GI 810
GI810 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 810
GI810 :
GI 810
GI810thruGI818 :
GI 810 thruGI 818
GI810thruGI818 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 810 thruGI 818
GI811 :
GI 811
GI811 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 811
GI811 :
GI 811
GI812 :
GI 812
GI812 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 812
GI812 :
GI 812
GI814 :
GI 814
GI814 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 814
GI814 :
GI 814
GI816 :
GI 816
GI816 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 816
GI816 :
GI 816
GI817 :
GI 817
GI817 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 817
GI817 :
GI 817
GI818 :
GI 818
GI818 : Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
GI 818
GI818 :
GI 818
GI820 :
GI 820
GI820 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 820
GI820 :
GI 820
GI820thruGI828 :
GI 820 thruGI 828
GI820thruGI828 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 820 thruGI 828
GI821 :
GI 821
GI821 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 821
GI821 :
GI 821
GI822 :
GI 822
GI822 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 822
GI822 :
GI 822
GI824 :
GI 824
GI824 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 824
GI824 :
GI 824
GI826 :
GI 826
GI826 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 826
GI826 :
GI 826
GI828 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 828
GI828 :
GI 828
GI850 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 850
GI850 :
GI 850
GI850thruGI858 :
GI 850 thruGI 858
GI850thruGI858 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 850 thruGI 858
GI851 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 851
GI851 :
GI 851
GI852 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 852
GI852 :
GI 852
GI854 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 854
GI854 :
GI 854
GI856 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 856
GI856 :
GI 856
GI858 : Fast Switching Plastic Rectifier
GI 858
GI858 :
GI 858
GI9 :
GI9
GI910 : Medium-switching Platic Rectifier
GI 910
GI910 :
GI 910
GI910thruGI917 :
GI 910 thruGI 917
GI910thruGI917 : Medium-switching Plastic Rectifier
GI 910 thruGI 917
GI911 : Medium-switching Platic Rectifier
GI 911
GI911 :
GI 911
GI912 : Medium-switching Platic Rectifier
GI 912
GI912 :
GI 912
GI914 : Medium-switching Platic Rectifier
GI 914
GI914 :
GI 914
GI916 : Medium-switching Platic Rectifier
GI 916
GI916 :
GI 916
GI917 : Medium-switching Plastic Rectifier
GI 917
GI918 :
GI 918
GIB1 :
GIB1
GIB1401 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GIB 1401
GIB1401 :
GIB 1401
GIB1401thruGIB1404 :
GIB 1401 thruGIB 1404
GIB1402 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GIB 1402
GIB1402 :
GIB 1402
GIB1403 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GIB 1403
GIB1403 :
GIB 1403
GIB1404 : Fast Efficient Plastic Rectifier
GIB 1404
GIB1404 :
GIB 1404
GIB2 :
GIB2
GIB2401 : Glass Passivated Plastic Rectifier
GIB 2401
GIB2401 :
GIB 2401
GIB2401thruGIB2404 :
GIB 2401 thruGIB 2404