Semiconductors Parts begin by SY Page 1

SY- :
SY-

SY-1.5-K :
SY-1.5-K

SY-1.5W-K :
SY-1.5 W-K

SY-12-K :
SY-12-K

SY-12W-K :
SY-12 W-K

SY-18-K :
SY-18-K

SY-18W-K :
SY-18 W-K

SY-24-K :
SY-24-K

SY-24W-K :
SY-24 W-K

SY-3-K :
SY-3-K

SY-3W-K :
SY-3 W-K

SY-4.5-K :
SY-4.5-K

SY-4.5W-K :
SY-4.5 W-K

SY-5-K :
SY-5-K

SY-5W-K :
SY-5 W-K

SY-6-K :
SY-6-K

SY-6W-K :
SY-6 W-K

SY-9-K :
SY-9-K

SY-9W-K :
SY-9 W-K

SY-HS-220CO2SENSOR :
SY-HS-220 CO 2 SENSOR

SY01-S3 :
SY 01-S3

SY01-S3F :
SY 01-S 3F

SY01-S3T :
SY 01-S 3T

SY01-SMC :
SY 01-SMC

SY02-FEC :
SY 02-FEC

SY02-HIPL :
SY 02-HIPL

SY02-HLPL :
SY 02-HLPL

SY02-HP2O :
SY 02-HP 2O

SY02-HPLL :
SY 02-HPLL

SY02-MFTC :
SY 02-MFTC

SY02-MFTP :
SY 02-MFTP

SY02-PLL :
SY 02-PLL

SY02-PLL2 :
SY 02-PLL2

SY05-HF :
SY 05-HF

SY05-HLPL :
SY 05-HLPL

SY10 :
SY 10

SY10/100E016 :
SY 10/100 E 016

SY10/100E101 :
SY 10/100 E 101

SY10/100E104 :
SY 10/100 E 104

SY10/100E107 :
SY 10/100 E 107

SY10/100E111 :
SY 10/100 E 111

SY10/100E111A/L :
SY 10/100 E 111 A/L

SY10/100E111AE/LE :
SY 10/100 E 111 AE/LE

SY10/100E112 :
SY 10/100 E 112

SY10/100E116 :
SY 10/100 E 116

SY10/100E122 :
SY 10/100 E 122

SY10/100E131 :
SY 10/100 E 131

SY10/100E136 :
SY 10/100 E 136

SY10/100E137 :
SY 10/100 E 137

SY10/100E141 :
SY 10/100 E 141

SY10/100E142 :
SY 10/100 E 142

SY10/100E143 :
SY 10/100 E 143

SY10/100E150 :
SY 10/100 E 150

SY10/100E151 :
SY 10/100 E 151

SY10/100E154 :
SY 10/100 E 154

SY10/100E155 :
SY 10/100 E 155

SY10/100E156 :
SY 10/100 E 156

SY10/100E157 :
SY 10/100 E 157

SY10/100E158 :
SY 10/100 E 158

SY10/100E160 :
SY 10/100 E 160

SY10/100E163 :
SY 10/100 E 163

SY10/100E164 :
SY 10/100 E 164

SY10/100E166 :
SY 10/100 E 166

SY10/100E167 :
SY 10/100 E 167

SY10/100E171 :
SY 10/100 E 171

SY10/100E175 :
SY 10/100 E 175

SY10/100E193 :
SY 10/100 E 193

SY10/100E195 :
SY 10/100 E 195

SY10/100E196 :
SY 10/100 E 196

SY10/100E212 :
SY 10/100 E 212

SY10/100E241 :
SY 10/100 E 241

SY10/100E256 :
SY 10/100 E 256

SY10/100E336 :
SY 10/100 E 336

SY10/100E337 :
SY 10/100 E 337

SY10/100E404 :
SY 10/100 E 404

SY10/100E416 :
SY 10/100 E 416

SY10/100E431 :
SY 10/100 E 431

SY10/100E445 :
SY 10/100 E 445

SY10/100E446 :
SY 10/100 E 446

SY10/100E451 :
SY 10/100 E 451

SY10/100E452 :
SY 10/100 E 452

SY10/100E457 :
SY 10/100 E 457

SY10/100EL01 :
SY 10/100 EL 01

SY10/100EL04 :
SY 10/100 EL 04

SY10/100EL05 :
SY 10/100 EL 05

SY10/100EL07 :
SY 10/100 EL 07

SY10/100EL11V :
SY 10/100 EL 11V

SY10/100EL12 :
SY 10/100 EL 12

SY10/100EL15 :
SY 10/100 EL 15

SY10/100EL16V :
SY 10/100 EL 16V

SY10/100EL16VA-VF :
SY 10/100 EL 16 VA-VF

SY10/100EL31 :
SY 10/100 EL 31

SY10/100EL32V :
SY 10/100 EL 32V

SY10/100EL33/L :
SY 10/100 EL 33/L

SY10/100EL34/L :
SY 10/100 EL 34/L

SY10/100EL35 :
SY 10/100 EL 35

SY10/100EL38/L :
SY 10/100 EL 38/L

SY10/100EL51 :
SY 10/100 EL 51

SY10/100EL52 :
SY 10/100 EL 52

SY10/100EL57 :
SY 10/100 EL 57

SY10/100EL58 :
SY 10/100 EL 58

SY10/100ELT20V :
SY 10/100 ELT 20V

SY10/100ELT21 :
SY 10/100 ELT 21

SY10/100ELT21L :
SY 10/100 ELT 21L

SY10/100ELT22 :
SY 10/100 ELT 22

SY10/100ELT22L :
SY 10/100 ELT 22L

SY10/100ELT23 :
SY 10/100 ELT 23

SY10/100ELT23L :
SY 10/100 ELT 23L

SY10/100ELT28 :
SY 10/100 ELT 28

SY10/100EP11U :
SY 10/100 EP 11U

SY10/100EP32V :
SY 10/100 EP 32V

SY10/100EP33V :
SY 10/100 EP 33V

SY10/100EPT20V :
SY 10/100 EPT 20V

SY10/100EPT28L :
SY 10/100 EPT 28L

SY10/100H600 :
SY 10/100 H 600

SY10/100H601 :
SY 10/100 H 601

SY10/100H602 :
SY 10/100 H 602

SY10/100H603 :
SY 10/100 H 603

SY10/100H606 :
SY 10/100 H 606

SY10/100H607 :
SY 10/100 H 607

SY10/100H641 :
SY 10/100 H 641

SY10/100H641A :
SY 10/100 H 641A

SY10/100H641L :
SY 10/100 H 641L

SY10/100H646L :
SY 10/100 H 646L

SY10/100H841 :
SY 10/100 H 841

SY10/100H841L :
SY 10/100 H 841L

SY10/100H842 :
SY 10/100 H 842

SY10/100H842L :
SY 10/100 H 842L

SY100 : 10 Watt Voltage Regulator
SY 100

SY100-68-A-30 : Lead 3 Metre
SY 100-68-A-30

SY100E016 : 8-Bit Synchronous Binary up Counter
SY 100 E 016

SY100E016JC : 8-Bit Synchronous Binary up Counter
SY 100 E 016 JC

SY100E016JCTR : 8-Bit Synchronous Binary up Counter
SY 100 E 016 JCTR

SY100E016JI : 8-Bit Synchronous Binary up Counter
SY 100 E 016 JI

SY100E016JITR : 8-Bit Synchronous Binary up Counter
SY 100 E 016 JITR

SY100E101 : Quad 4-Input Or/nOR GATE
SY 100 E 101

SY100E101JC : Quad 4-Input Or/nOR GATE
SY 100 E 101 JC

SY100E101JCTR : Quad 4-Input Or/nOR GATE
SY 100 E 101 JCTR

SY100E101JI : Quad 4-Input Or/nOR GATE
SY 100 E 101 JI

SY100E101JITR : Quad 4-Input Or/nOR GATE
SY 100 E 101 JITR

SY100E104 : Quint 2-Input And/nand Gate
SY 100 E 104

SY100E104JC : Quint 2-Input And/nand Gate
SY 100 E 104 JC

SY100E104JCTR : Quint 2-Input And/nand Gate
SY 100 E 104 JCTR

SY100E104JI : Quint 2-Input And/nand Gate
SY 100 E 104 JI

SY100E104JITR : Quint 2-Input And/nand Gate
SY 100 E 104 JITR

SY100E107 : Quint 2-Input Xor/xnOR GATE
SY 100 E 107

SY100E107JC : Quint 2-Input Xor/xnOR GATE
SY 100 E 107 JC

SY100E107JCTR : Quint 2-Input Xor/xnOR GATE
SY 100 E 107 JCTR

SY100E111 : SY10/100E111 1:9 Differential Clock Driver With Enable
SY 100 E 111

SY100E111A : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111A

SY100E111AE : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 AE

SY100E111AEJC : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 AEJC

SY100E111AEJCTR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 AEJCTR

SY100E111AEJI : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 AEJI

SY100E111AEJITR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 AEJITR

SY100E111AJC : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 AJC

SY100E111AJCTR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 AJCTR

SY100E111AJI : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 AJI

SY100E111AJITR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 AJITR

SY100E111ASY100E111L : 5v/3.3v 1:9 Differential Clock Driver (w/o Enable)
SY 100 E 111 ASY 100 E 111L

SY100E111JC : SY10/100E111 1:9 Differential Clock Driver With Enable
SY 100 E 111 JC

SY100E111JCTR : SY10/100E111 1:9 Differential Clock Driver With Enable
SY 100 E 111 JCTR

SY100E111JI : SY10/100E111 1:9 Differential Clock Driver With Enable
SY 100 E 111 JI

SY100E111JITR : SY10/100E111 1:9 Differential Clock Driver With Enable
SY 100 E 111 JITR

SY100E111L : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111L

SY100E111LE : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 LE

SY100E111LEJC : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 LEJC

SY100E111LEJCTR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 LEJCTR

SY100E111LEJI : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 LEJI

SY100E111LEJITR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver W/enable
SY 100 E 111 LEJITR

SY100E111LJC : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 LJC

SY100E111LJCTR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 LJCTR

SY100E111LJI : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 LJI

SY100E111LJITR : 5V/3.3V 1:9 Differential Clock Driver Without Enable
SY 100 E 111 LJITR

SY100E112 : Quad Driver
SY 100 E 112

SY100E112JC : Quad Driver
SY 100 E 112 JC

SY100E112JCTR : Quad Driver
SY 100 E 112 JCTR

SY100E112JI : Quad Driver
SY 100 E 112 JI

SY100E112JITR : Quad Driver
SY 100 E 112 JITR

SY100E116 : Quint Differential Line Receiver
SY 100 E 116

SY100E116JC : Quint Differential Line Receiver
SY 100 E 116 JC

SY100E116JCTR : Quint Differential Line Receiver
SY 100 E 116 JCTR

SY100E116JI : Quint Differential Line Receiver
SY 100 E 116 JI

SY100E116JITR : Quint Differential Line Receiver
SY 100 E 116 JITR

SY100E122 : 9-Bit Buffer
SY 100 E 122

SY100E122JC : 9-Bit Buffer
SY 100 E 122 JC

SY100E122JCTR : 9-Bit Buffer
SY 100 E 122 JCTR

SY100E122JI : 9-Bit Buffer
SY 100 E 122 JI

SY100E122JITR : 9-Bit Buffer
SY 100 E 122 JITR

SY100E131 : 4-Bit D Flip-flop
SY 100 E 131

SY100E131JC : 4-Bit D Flip-flop
SY 100 E 131 JC

SY100E131JCTR : 4-Bit D Flip-flop
SY 100 E 131 JCTR

SY100E131JI : 4-Bit D Flip-flop
SY 100 E 131 JI

SY100E131JITR : 4-Bit D Flip-flop
SY 100 E 131 JITR

SY100E136 : 6-Bit Universal Up/down Counter
SY 100 E 136

SY100E136JC : 6-Bit Universal Up/down Counter
SY 100 E 136 JC

SY100E136JCTR : 6-Bit Universal Up/down Counter
SY 100 E 136 JCTR

SY100E137 : 8-Bit Ripple Counter
SY 100 E 137

SY100E137JC : 8-Bit Ripple Counter
SY 100 E 137 JC

 
0-C     D-L     M-R     S-Z