Semiconductors Parts begin by UG Page 1

UG06 :
UG 06

UG06A : Miniature Ultrafast Efficient Plastic Rectifier Reverse Voltage - 50 to 200volts
UG 06A

UG06A :
UG 06A

UG06AthruUG06D :
UG 06 AthruUG 06D

UG06B : Miniature Ultrafast Efficient Plastic Rectifier Reverse Voltage - 50 to 200volts
UG 06B

UG06B :
UG 06B

UG06C : Miniature Ultrafast Efficient Plastic Rectifier Reverse Voltage - 50 to 200volts
UG 06C

UG06C :
UG 06C

UG06D : Miniature Ultrafast Efficient Plastic Rectifier Reverse Voltage - 50 to 200volts
UG 06D

UG06D :
UG 06D

UG1 :
UG1

UG1 : 0.6 um Ulc Series<br>
UG1

UG10 : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UG 10

UG10 :
UG 10

UG1001 : 1.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1001

UG1001 : 50V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1001

UG1001-UG1005 : 1.0a Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1001-UG 1005

UG1001M : 50V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1001M

UG1002 : 1.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1002

UG1002 : 100V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1002

UG1002M : 100V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1002M

UG1003 : 1.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1003

UG1003 : 200V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1003

UG1003M : 200V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1003M

UG1004 : 1.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1004

UG1004 : 400V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1004

UG1004M : 400V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1004M

UG1005 : 1.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 1005

UG1005 : 600V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1005

UG1005M : 600V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1005M

UG1006 : 800V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1006

UG1006M : 800V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1006M

UG1007 : 1000V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1007

UG1007M : 1000V, 1.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 1007M

UG10ACT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UG 10 ACT

UG10BCT :
UG 10 BCT

UG10BCTthruUG10DCT :
UG 10 BCTthruUG 10 DCT

UG10CCT :
UG 10 CCT

UG10DCT : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier Reverse Voltage 100 to 200v Forward Curre
UG 10 DCT

UG10DCT :
UG 10 DCT

UG10FCT :
UG 10 FCT

UG10FCTandUG10GCT :
UG 10 FCTandUG 10 GCT

UG10GCT : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UG 10 GCT

UG10GCT :
UG 10 GCT

UG12 :
UG 12

UG12HT :
UG 12 HT

UG12HTandUG12JT :
UG 12 HTandUG 12 JT

UG12JT :
UG 12 JT

UG18 :
UG 18

UG18ACT :
UG 18 ACT

UG18ACTthruUG18DCT :
UG 18 ACTthruUG 18 DCT

UG18BCT :
UG 18 BCT

UG18CCT :
UG 18 CCT

UG18CT : Dual Ultrafast Plastic Rectifiers
UG 18 CT

UG18DCT :
UG 18 DCT

UG1A :
UG 1A

UG1AthruUG1D :
UG 1 AthruUG 1D

UG1AthruUG1D : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UG 1 AthruUG 1D

UG1B :
UG 1B

UG1C :
UG 1C

UG1D :
UG 1D

UG2 :
UG2

UG2 : 0.5 um Ulc Series
UG2

UG2001 : 2.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 2001

UG2001 : 50V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2001

UG2001-UG2005 : 2.0a Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 2001-UG 2005

UG2001M : 50V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2001M

UG2002 : 100V; 2.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching
UG 2002

UG2002 : 100V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2002

UG2002M : 100V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2002M

UG2003 : 2.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 2003

UG2003 : 200V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2003

UG2003M : 200V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2003M

UG2004 : 2.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 2004

UG2004 : 400V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2004

UG2004M : 400V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2004M

UG2005 : 2.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 2005

UG2005 : 600V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2005

UG2005 : 0.5 um Ulc Series
UG 2005

UG2005M : 600V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2005M

UG2006 : 800V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2006

UG2006M : 800V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2006M

UG2007 : 1000V, 2.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2007

UG2007M : 1000V, 2.0A Ultra Fast Glass Passivated Rectifier
UG 2007M

UG2140 : 0.5 um Ulc Series
UG 2140

UG215 : 0.5 um Ulc Series
UG 215

UG2194 : 0.5 um Ulc Series
UG 2194

UG222 : 0.5 um Ulc Series
UG 222

UG2265 : 0.5 um Ulc Series
UG 2265

UG2360 : 0.5 um Ulc Series
UG 2360

UG244 : 0.5 um Ulc Series
UG 244

UG291 : 0.5 um Ulc Series
UG 291

UG2A :
UG 2A

UG2AthruUG2D :
UG 2 AthruUG 2D

UG2AthruUG2D : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UG 2 AthruUG 2D

UG2B :
UG 2B

UG2C :
UG 2C

UG2D :
UG 2D

UG30 :
UG 30

UG3001 : 3.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3001

UG3001 : 50V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3001

UG3001-UG3005 : 3.0a Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3001-UG 3005

UG3001M : 50V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3001M

UG3002 : 3.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3002

UG3002 : 100V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3002

UG3002M : 100V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3002M

UG3003 : 3.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3003

UG3003 : 200V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3003

UG3003M : 200V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3003M

UG3004 : 3.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3004

UG3004 : 400V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3004

UG3004M : 400V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3004M

UG3005 : 3.0A Ultra-fast Glass Passivated Rectifier
UG 3005

UG3005 : 600V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3005

UG3005M : 600V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3005M

UG3006 : 800V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3006

UG30067M : 1000V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 30067M

UG3006M : 1000V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3006M

UG3007 : 1000V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3007

UG3007M : 1000V, 3.0A Super Fast Glass Passivated Rectifier
UG 3007M

UG301 : 50V; 3.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching F
UG 301

UG302 : 100V; 3.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching
UG 302

UG303 : 200V; 3.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching
UG 303

UG304 : 400V; 3.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching
UG 304

UG305 : 600V; 3.0A Ultra-fast Recovery Glass Passivated Rectifier; Ultra Fast Switching
UG 305

UG30APT :
UG 30 APT

UG30APTthruUG30DPT :
UG 30 APTthruUG 30 DPT

UG30APTthruUG30DPT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UG 30 APTthruUG 30 DPT

UG30BPT :
UG 30 BPT

UG30CPT :
UG 30 CPT

UG30DPT :
UG 30 DPT

UG4 :
UG4

UG4A :
UG 4A

UG4AthruUG4D :
UG 4 AthruUG 4D

UG4AthruUG4D : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UG 4 AthruUG 4D

UG4B :
UG 4B

UG4C :
UG 4C

UG4D :
UG 4D

UG5 :
UG5

UG5HT :
UG 5 HT

UG5HTthruUG5JT :
UG 5 HTthruUG 5 JT

UG5JT :
UG 5 JT

UG8 :
UG8

UG8AT :
UG 8 AT

UG8AT-DT : Ultrafast Rectifier Reverse Voltage 50 to 200v Forward Current 8.0 a Reverse Rec
UG 8 AT-DT

UG8ATthruUG8DT :
UG 8 ATthruUG 8 DT

UG8BT :
UG 8 BT

UG8CT :
UG 8 CT

UG8DT :
UG 8 DT

UG8FT :
UG 8 FT

UG8FTandUG8GT :
UG 8 FTandUG 8 GT

UG8GT : Ultrafast Rectifier
UG 8 GT

UG8GT :
UG 8 GT

UG8HCT :
UG 8 HCT

UG8HCTandUG8JCT :
UG 8 HCTandUG 8 JCT

UG8HT :
UG 8 HT

UG8HTthruUG8JT :
UG 8 HTthruUG 8 JT

UG8JCT :
UG 8 JCT

UG8JT : Ultrafast Rectifiers
UG 8 JT

UG8JT :
UG 8 JT

UGB10 : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10

UGB10 : High Voltage Rectifier
UGB 10

UGB10 :
UGB 10

UGB10ACT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10 ACT

UGB10BCT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10 BCT

UGB10BCTthruUGB10DCT :
UGB 10 BCTthruUGB 10 DCT

UGB10CCT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10 CCT

UGB10DCT : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier Reverse Voltage 100 to 200v Forward Curre
UGB 10 DCT

UGB10FCT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10 FCT

UGB10FCTandUGB10GCT :
UGB 10 FCTandUGB 10 GCT

UGB10GCT : Dual Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 10 GCT

UGB12 :
UGB 12

UGB12HT :
UGB 12 HT

UGB12HTandUGB12JT :
UGB 12 HTandUGB 12 JT

UGB12JT :
UGB 12 JT

UGB18 :
UGB 18

UGB18ACT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 18 ACT

UGB18ACTthruUGB18DCT :
UGB 18 ACTthruUGB 18 DCT

UGB18BCT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 18 BCT

UGB18CCT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 18 CCT

UGB18CT : Dual Ultrafast Plastic Rectifiers
UGB 18 CT

UGB18DCT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 18 DCT

UGB3132AD :
UGB 3132 AD

UGB5 : High Voltage Rectifier
UGB5

UGB5 :
UGB5

UGB5HTthruUGB5JT :
UGB 5 HTthruUGB 5 JT

UGB6124AG :
UGB 6124 AG

UGB7.5 : High Voltage Rectifier
UGB 7.5

UGB8 :
UGB8

UGB8AT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 8 AT

UGB8AT-DT : Ultrafast Rectifier Reverse Voltage 50 to 200v Forward Current 8.0 a Reverse Rec
UGB 8 AT-DT

UGB8ATthruUGB8DT :
UGB 8 ATthruUGB 8 DT

UGB8BT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 8 BT

UGB8CT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 8 CT

UGB8DT : Ultrafast Efficient Plastic Rectifier
UGB 8 DT

UGB8FT : Ultrafast Soft Recovery Rectifier
UGB 8 FT

UGB8FTandUGB8GT :
UGB 8 FTandUGB 8 GT

UGB8GT : Ultrafast Rectifier
UGB 8 GT

UGB8HCT :
UGB 8 HCT

 
0-C     D-L     M-R     S-Z